...

Davek na motorna vozila (DMV) po 1.1.2021

1. januarja 2021 je v veljavo stopil nov Zakon o davku na motorna vozila (Z-DMV1), ki prinaša kopico novosti in povečini poceni uvoz vozil.
Podrobnosti in pojasnila novega zakona si oglejte tukaj, kjer najdete tudi izračun vseh stroškov in dajatev ob uvozu vozila

Davek na motorna vozila (DMV) do 31.12.2020

Osnova za določitev stopnje davka na motorna vozila (DMV)

je izpust CO2, vrsta pogona (bencin, dizel), emisija trdih delcev, EURO standard in prostornina motorja v avtomobilu.
Obstoječe lestvice so veljavne za vozila z motorji EURO 5 ali višje. Za vozila z nižjim EURO standardom se davčni stopnji v tabeli prišteje 2% za motorje s standardom EURO 4, 5% za motorje s standardom EURO 3 ter 10% za motorje s standardom EURO 2 ali nižje.
Za vsa vozila pri katerih se uporablja kateri koli drug pogon, vključno z električnim, ali kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo), se za določitev stopnje davka uporablja lestvica za bencinske motorje. Ta lestvica se uporablja tudi za dizelske hibride ter za dizelske motorje s standardom EURO 6 ali višje.
Pri izračunu stopnje davka na motorna vozila (DMV) za vozila z dizelskim motorjem, katerih izpust trdih delcev presega 0,005 g/km je potrebno prišteti 5%.
S 1.7.2012 je bil v sklopu Zakona za uravnoteženje javnih financ uveden dodatni davek na motorna vozila, katerih prostornina motorja obsega najmanj 2.500 kubičnih centimetrov. Dodatni davek za vozila s prostornino motorja tako znaša 8% za vozila z nad 2.500 ccm, 10% za vozila z nad 3.000 ccm, 13% za vozila z nad 3.500 ccm in 16% za vozila s prostornino motorja nad 4.000 ccm.
Razpon davka na motorna vozila (DMV) za bencinske ali hibridne motorje tako trenutno znaša od 0,5% do 52% (26% + 10% za EURO 2 standard + 16% za prostornino motorja nad 4.000 ccm). Razpon davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje pa znaša od 1% do 62% (31% + 10% za EURO 2 standard + 5% za izpust trdih delcev nad 0,005 g/km + 16 % za prostornino motorja nad 4.000 ccm).

Osnova za določitev višine davka na motorna vozila (DMV)

je lahko neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV) oz. bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost.
Neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da se stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za EURO standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5 in dodatek za prostornino motorja, če je le-ta večja od 2.500 ccm.
Bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da se stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za EURO standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5 in dodatek za prostornino motorja, če je le-ta večja od 2.500 ccm.

Plačilo davka na motorna vozila (DMV)

Davek se plača davčnemu organu pred prvo registracijo v Sloveniji. Davčni organ izda potrdilo o plačanem davku na motorna vozila (DMV), kar je osnova za pridobitev potrdila o homologaciji, brez katerega ni mogoče vozila registrirati v Sloveniji.

Kontrola plačila davka na motorna vozila (DMV)

Preko sistema e-davki je možno peveriti ali je za vozilo (na podlagi št. šasije) plačan davek na motorna vozila (DMV) ali ne. Če nimate možnosti preveriti ta podatek sami, ga lahko za vas brezplačno preverimo mi. Potrebno je le poslati elektronsko pošto na kontroladmv@kreativni-najemi.si.

Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov od 2012 dalje

Davek na dodano vrednost (DDV)

Znaša 22% od osnove v katero vštevamo neto nabavno ceno povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).

Plačilo davka na dodano vrednost (DDV)

DDV plača uvoznik oz. pridobitelj. Če je uvoznik/pridobitelj pravna oseba se DDV plača skladno z mesečnim obračunom DDV. Če je pridobitelj fizična oseba se DDV odmeri in plača sočasno s plačilom davka na motorna vozila (DMV).

Davki pri pridobitvi iz EU

Prodajalec vozil za vsa vozila plača davek na motorno vozila (DMV), davek na dodano vrednost (DDV) ter ekološko takso za razgradnjo vozila. Z našim izračunom si lahko izračunate koliko vas stane pridobitev vozila vključno z vsemi davščinami in stroški.
Izračun stroškov uvoza

Davki pri uvozu iz ZDA oz. držav izven EU

Prodajalec vozil za vsa vozila plača carino, davek na motorno vozila (DMV), davek na dodano vrednost (DDV) ter ekološko takso za razgradnjo vozila.
Izračun stroškov uvoza

Zakaj je strah glede neplačanih davkov pri nas odveč?

Ker nismo muha enodnevnica.
Ker ne kupujemo preko n posrednikov ampak neposredno.
Ker ne prodajamo preko n posrednikov oz. fiktivnih prvih kupcev ampak neposredno.
Ker preverimo naše nabavne vire pri pristojnih ustanovah.
Ker so vse carinske in davčne kontrole dosedaj pokazale, da je naše poslovanje brezhibno.

Kdaj ste upravičeni do oprostitve plačila DMV?

Kadar imate 3 ali več mladoletne otroke.
Kadar kupujete vozilo za prevoz invalidnih oseb.
Kadar kupujete starodobnika.
V kolikor imate status diplomata.
Copyright © 2024 Kreativni najemi d.o.o.